תחומי השירותים - תהליכים עסקיים

כספים וכלכלה

תקציב, תמחיר ובקרה, מימון ממשלתי , שת"פ בין לאומי, סיוע ליזמים, חממות טכנולוגיות,

אסטרטגיה ושיווק

גיוס משקיעים, תוכניות עסקיות, יעוץ אסטרטגי ליווי ויזמות, מערכות CRM,

מערכות מידע

בביצוע פרויקטים והגדרת דרישות למערכות מידע במגוון ארגונים ועסקים.

שרשרת אספקה

פתרונות לניהול שרשרת האספקה,
מרכזים לוגיסטיים, השבחת מערכות רכש

מערכות בריאות

ייעוץ למערכות לוגיסטיות בעולם הרפואה, Case Cart, קיטים לחדרי ניתוח, טכסטיל במוסד הרפואי

ניהול התפעול

ניהול וייעול מערכות תפעול ייעול תצרוכת החומר ופחתים ייעול רצפת ייצור וכ"א