מערכות בריאות

מערכות בריאות

לחברת תהליכים יש ערך מוסף מיוחד בפעילות ייעוץ למערכות לוגיסטיות בעולם הרפואה. החברה תמכה במספר תהליכים בקנה מידה ארצי שהתניעו שינוי משמעותי באופן התנהלות המערך הלוגיסטי בחדרי הניתוח בבתי החולים.

קרא עוד ←

תהליכים לוגיסטיים בחדרי ניתוח

תהליכים לוגיסטיים בחדרי ניתוח הם ללא ספק השטח שלנו. אנשי תהליכים עסקיים מכירים את התחום על בוריו ומאחרינו ניסיון צבור ביישום תהליכים לוגיסטיים בחדרי ניתוח רבים ברחבי מדינת ישראל.

קרא עוד ←

Case Cart

חברת תהליכים עסקיים בצעה סקר מקיף בחדרי הניתוח של מספר בתי חולים במדינת ישראל.

קרא עוד ←

קיטים לחדרי ניתוח

קיט של ציוד רפואי מתכלה הוא אוסף פריטים המשמש את הצוות הרפואי במהלך ביצוע הפרוצדורות בחדר הניתוח. בדרך כלל ועד היום היו נאספים הפריטים על ידי הצוות הרפואי לפני הניתוח והקיט מגיע מוכן לחדר הניתוח כאוסף פריטים על עגלה או בשיטת שינוע אחרת.

קרא עוד ←

טכסטיל

טכסטיל במוסד הרפואי הוא אחד ממרכיבי העלות החשובים ובעל חשיבות תפעולית לא מבוטלת. לחברת תהליכים עסקיים ידע והתנסות ייחודיים בנושא טכסטיל במוסדות רפואיים החל בפרויקט החלפת טכסטיל כללי שבוצע עבור שירותי בריאות כללית באמצעות חברת תל בר ונוהל באופן מלא על ידי חברת תהליכים עסקיים והמשך בפרויקט טכסטיל "כחול" (בלתי חדיר לנוזלים) שחברת תהליכים עסקיים הובילה בכל מדינת ישראל.

קרא עוד ←